Dental Market Goldspeed Evo E16 Endodontik Anguldurva

From Visualshower
Jump to navigation Jump to search

Goldspeed E 16 Endodontik Anguldurva

Özellikleri
• Push buton
• 16 : 1 hız aralığı
• Her çeşit endodntik kanal eğesi ile çalışabilme
• Otoklavda steril edebilme
• Hafif tasarım ,güçlü rulman yapısıyla her türlü endodonti çalışmanızda siz yardım eder.

Odontolojist tarafından, gerektiğinde bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş muayenehane personeli tarafından asiste edilen profesyonel kullanıma tahsis edilen medikal cihaz. Donanım, IEC 60364-7-710 yönetmeliğine uygun elektrik tesisatı ile tıbbi amaçlarla kullanım için güncel yönetmeliklere uygun yerlerde IEC 60601-1 (üçüncü ed.) göre, Direktif 93/42 / EEC ve sonraki değişiklikler ve eklemeler ile uyumlu dental market goldspeed evo m5L ışıklı kırmızı kuşak anguldurva ünitelerinde k ullanılmak üzere tasarlanmıştır .

GOLDSPEED EVO E16: Anguldurvanın, bir önceki GOLDSPEED E16 modelininkine oranla verimlilik düzeyi çok daha yüksektir. UYARI: Piyasemenin, endodontik menü veritabanında mevcut olmayan EVO E16 modelindeki diş ünitelere uygulanan mikromotorlar ile kullanılması durumunda, ters açı için E16’nın seçilmesi ve torkun azaltılması gereklidir. Bu da dönen edevat üzerinde 5Ncm gücüne ulaşmak için ekranda 3.5 Ncm tork olması gerektiği anlamına gelmektedir. Cihaz ile ilgili aşağıdaki durumlarda cihazın güvenlik, güvenilirlik ve performansından üretici sorumlu değildir: - Birim kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli çevresel şartların yerine getirilmemesi. - Kurulum, ekleme, ayarlama, kalibrasyon ve onarım işlemlerinin, yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmemesi. - Cihaz üzerinde değişiklik yapılması, cihazın kurcalanması, doğru şekilde bakımının yapılmaması, uyumsuz yedek parça ve/veya orijinal parçaların kullanılmaması. - Cihazın, kullanıcı talimatları ve ürün kullanım amacı doğrultusunda kullanılmaması.

Aygıtın periyodik bakımı, ilgili kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Sprey aparatında, kabuklanma yaratabilecek sıvıların bulunması durumunda, sıvı haldeki devrenin her kullanımda su ile iyice yıkanması tavsiye edilir. Üretici, cihazın yetkili teknik servis personeli tarafından her yıl bakım veya tamirini gerekli görmektedir.

Hijyenleştirme işlemlerinden önce, el ünitesini mikromotordan ve motoru kordondan çıkartınız. Hijyenik güvenlik seviyesini korumak amacıyla, her kullanım sonrasında ve kısa zaman içerisinde, mikromotoru temizleyiniz, dezenfekte ediniz ve, eğer tatbik edilebilir ise, sterilize ediniz. Sterilize edilebilen mikromotorlar, "Semboller" paragrafında aktarılan özel sembol grafiği ile tanımlanmıştır. Mikromotorun harici temizlik ve/veya dezenfeksiyon işlemi için, %70 v/v etil alkol ile ıslatılmış gazlı bez veya pamuklu bez kullanınız. Buharlı otoklavda max 135 °C 220 kPa (2,2 bar) 5 dakika (250 çevrim teste tabi tutulmuştur - EN ISO 14457). Otoklavdaki her devre öncesinde, kısa bir püskürtme tatbik ederek, özel "DAILY OIL" (günlük yağ) yağlayıcı sprey kullanarak mikromotoru yağlayınız. Motoru kordonu üzerine yeniden monte ediniz ve fazla yağı atıncaya kadar motoru devreye sokunuz. Sterilizasyon işlemine devam etmeden önce gazlı bez veya pamuklu bez ile mikromotorun dışını kurulayınız. • Ultrasonik parlatma cihazlarını kullanmayınız. • Mikromotoru dezenfektan veya sterilize edici sıvılar içerisine daldırmayınız. • Kuru ısılı sterilizatörler ile cihazı sterilize etmeyiniz. • Devre bitiminde otoklavda motoru bırakmayınız. • Üretici fi rmanın talimatlarına göre otoklavı periyodik olarak kontrol ediniz. Belirtilen limit dışındaki dental market goldspeed evo S1 anguldurva dental market goldspeed evo S1 anguldurva goldspeed evo m5L ışıklı kırmızı kuşak anguldurva sterilizasyon sıcaklıkları, mikromotora zarar verebilmektedir.

Üretici, kullanıcıya üretimden veya materyallerden kaynaklanan hatalı bütün çalışma sorunlarını kapsayan, geçmeyecek şekilde ve kurulum tarihinden itibaren geçerli olan bir 24 aylık garanti sağlar. Gerekçeli şikayetler olması halinde, üretici fi rma veya Yetkili Teknik Servis ürünün onarılması veya ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi işlemlerini yerine getirir. Onarım işleminden veya ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi işleminden yararlanabilmek için, cihaz ile birlikte ürün referansının, seri numarasının ve satınalım tarihinin açıkça okunabilir olduğu, cihazın satın alındığını gösteren belgenin gönderilmesi zorunlu bir koşuldur. Garanti, zararlar ve bunların sonuçları üretici fi rma tarafından yetkilendirilmemiş üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen ürünün uygun olmayan müdahalelerine veya değişikliklerine neden olduğu zaman veya orijinal olmayan yedek parçaların veya bileşenlerin kullanılması halinde geçerliliğini kaybeder. Özellikle zarar ve yararları karşılama talepleri, herhangi bir nedene sahip herhangi başka bir şikayet tanımlaması garanti kapsamı dışında bırakılır. Üretici fi rma, zararlardan, yaralanmalardan ve aşağıdaki durumlardan kaynaklanan sonuçlardan sorumlu tutulamaz: - Aşırı aşınmadan - CE yönetmeliğine uygun olmayan cihaz üzerine el ünitesinin montajından - Yetkilendirilmemiş personel tarafından gerçekleştirilen uygun olmayan kurcalamalardan ve bakım işlemlerinden - Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanımından - Kullanım, montaj ve bakım talimatlarına riayet edilmemesinden, ürünün uygunsuz kullanımından - Olağan olmayan kimyasal, elektrik veya elektronik etkilerden - Hatalı bağlantılardan (hava, su, elektrik) Garanti, fl eksibl "fi ber optikler" gibi kabloları ve ayrıca sentetik malzemeden yapılan tüm parçaları da kapsamamaktadır.